Política de privacitat

El nostre objectiu, és ser el més transparents possible amb els nostres usuaris i clients, sobre les dades personals que recopilem. La seva privacitat és important per a LabsMobile.

Aquesta Política de privacitat, descriu com fem servir, divulguem, vam transferir i emmagatzemem la seva informació. En definitiva tot el que ens exigeix ​​el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD o GDPR).

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: 001TECH SL - CIF: B65213472
Adreça postal: C/Mateu Ferran 6 – 08030 Barcelona
Telèfon: 93 100 35 65
Correu electrònic: gdpr@labsmobile.com
Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L. - C/ Doctor Clos, 56, 17491 - Peralada (Girona) - Espanya - dpo@severaladvice.com


Tractament de DADES de CLIENTS

Tractament de DADES per SELECCIÓ del PERSONAL

Tractament del ÚS de la IMATGE

Tractament de DADES de TERCERS

Tractament de DADES recaptats mitjançant la WEB


Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en 001TECH SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, 001TECH SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l'adreça del responsable del tractament.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.


Versió: 05.06.2018