Què és el Pla Suport Premium?

El Pla Suport Premium és un servei de LabsMobile destinat als clients amb un consum regular de gran volum o per a clients que decideixin contractar aquest servei sota demanda.

Els clients que gaudeixin d'aquest suport addicional tindran un suport prioritari en les seves consultes i incidències, informació sobre la plataforma de forma continuada i consultoria personalitzada en relació a l'ús que exerceixen sobre la plataforma d'enviament SMS i estadística dels seus resultats.

Recordem que aquest servei és complementari al Suport Estàndard que LabsMobile ofereix a tots els usuaris que disposen d'un compte en la seva plataforma.

Què inclou el Pla Suport Premium?

Aquests són els detallis avantatges que inclou el Pla de Suport Premium:

  • Contacte directe: es proporcionarà una línia directa de contacte amb un Key Account per a sol·licitar informació o realitzar qualsevol consulta (en dies laborables en horari de 7h a 16h UTC). Aquest Key Account serà l'interlocutor recomanat en cas de qualsevol incidència, consulta o requeriment. Les vies de contacte podran ser per correu electrònic, WhatsApp o trucada telefònica.
  • Suport prioritari: qualsevol consulta o incidència en el nostre Centre de Suport (xat i ticketing) tindran una resposta en menys de 2 hores per part del nostre equip de suport, donant prioritat davant altres casos.
  • Assessoria i consultoria: anualment es realitzarà un estudi dels enviaments i activitat del client. Amb aquesta informació es realitzarà un informe amb recomanacions i bones pràctiques adaptades al cas concret del compte client. Aquest informe es presentarà pel Key Account i s'enviarà en format documento als responsables del compte.
  • Formació: s'inclou un pla de formació de fins a 3 sessions anuals sobre les funcionalitats de la plataforma LabsMobile i el canal SMS. Aquestes sessions s'han de pactar i agendar amb un mínim de 2 setmanes d'antelació.

Quant costa el Pla Suport Premium?

LabsMobile premia la fidelització dels seus clients, i per tant per a tots els clients amb un consum de més de 5€ diaris (150€ mensuals durant almenys 6 mesos consecutius), és un servei inclòs en la compra de missatges SMS i sense cost addicional.

No és necessària cap gestió. El compte serà reconegut com Premium pel nostre sistema i passarà a gaudir d'aquests serveis de manera automàtica. En aquest cas, es notificarà per email i el Key Account assignat es posarà en contacte per a informar i iniciar el Pla de Suport Premium.

Per a tots els altres clients, el preu és de 89€/mes (amb una permanència mínima de 6 mesos) i inclou tots els serveis esmentats anteriorment.

Com es contracta el Pla Suport Premium?

Per a contractar el servei cal enviar un correu electrònic a support@labsmobile.com amb les dades del compte i sol·licitant el Pla de Suport Premium.

En aquest cas, i després de rebre la sol·licitud, el Key Account assignat contestarà amb la informació sobre el procés de contractació i els pròxims passos per a gaudir del Suport Premium.

Més info? Contacta amb nosaltres!