En els últims anys han augmentat de manera exponencial els casos de frau i atacs informàtics i la seguretat en qualsevol sistema informàtic o programari és un assumpte crucial.

Per tant, és necessari incrementar les mesures de seguretat cibernètica per part de les empreses i organitzacions per a poder garantir la protecció dels serveis a l'usuari final i així millorar la confiança i fiabilitat del servei.

Anteriorment, només entitats financeres comptaven amb l'autenticació de doble o múltiple factor, però ara s'ha estès a més sectors i es pot trobar en gran part dels processos d'accés, registre o autenticació.

En temps de constants atacs informàtics i ciberdelinqüència, els codis OTP i els processos 2FA aporten una necessària i imprescindible seguretat a qualsevol sistema i confiança als usuaris.

En aquest sentit, LabsMobile aporta el canal SMS que gràcies a les seves característiques és ideal per a aquesta mena de processos. Els missatges SMS es poden automatitzar (amb una plataforma com LabsMobile), es lliuren en pocs segons i són compatibles amb qualsevol dispositiu mòbil i persona a tot el món sense la necessitat de cap instal·lació o configuració.

De fet, un gran percentatge dels missatges SMS enviats actualment són codis OTP per a processos de validació, verificació o autenticació.

Què és un Codi OTP SMS?

Per a poder crear un procés d'autenticació o validació segur i fiable, una de les tècniques més eficaces i més esteses és l'autenticació de múltiple o doble factor (2FA - Two Factor Authentication) mitjançant un codi OTP. Aquest codi es genera just després d'introduir les credencials (usuari i contrasenya).

Per tant, un codi OTP (One Time Password) és un codi o contrasenya aleatòria generada específicament per a un procés de registre, validació o accés.

Els codis OTP es poden utilitzar en multitud d'accions i processos com:

  • - Autenticacions de doble o múltiple factor.
  • - Verificacions d'un telèfon mòbil i associació a un usuari.
  • - Signatura de documents.
  • - Votacions i processos participatius.
  • - Codis d'accés a portals en línia.
  • - Confirmació de pagaments o transaccions econòmiques.
  • - Accés físic: obertura de portes, connexions Wifi, accés a rental/share car...
  • - Codis de descompte personalitzats.

A més, els codis OTP es poden transmetre per diferents canals de comunicació però l'enviament a través de SMS és un dels més utilitzats. En particular perquè afegeix seguretat en ser enviat per un canal difícilment interceptable com la xarxa GSM.

Què aconseguirem amb el codi de verificació OTP?

Generar major seguretat i fiabilitat en qualsevol sistema o entorn i així prevenir qualsevol accés no permès. De fet, encara que es filtri o un tercer posseeixi la contrasenya no aconseguirà finalitzar el procés de validació (registre, accedeixo o verificació).

Com funciona un Codi OTP SMS?

El procés estàndard és que l'usuari ha d'introduir en un entorn web o app el codi rebut per a poder finalitzar correctament la validació. Per a això, normalment s'envia un sol codi per procés de validació i aquest té una temporalitat d'entre 5 i 30 minuts per motius de seguretat.

Un codi OTP per SMS s'envia a través de la xarxa GSM, la qual cosa comporta major fiabilitat i seguretat ja que no es transmet per Internet i és molt més difícil d'interceptar.

Per a fer ús d'aquests missatges SMS amb codis OTP, cal integrar de manera automàtica la API estàndard o API OTP de LabsMobile.

Cal destacar que molts dispositius mòbils compten amb la funcionalitat automàtica on apareix el codi rebut en els últims segons i permet copiar-lo directament en l'aplicació/pàgina de verificació. Això permet una millora i facilita la usabilitat.

Quant costa un Codi OTP SMS?

El servei d'enviament codi OTP no té cost addicional, com en la majoria de serveis de LabsMobile només es paguen els missatges SMS enviats.

En qualsevol cas, per a poder calcular el cost d'aquest servei recomanem tenir en compte com es calcula el preu dels missatges SMS i diferents factors del comportament de l'usuari com: diferents intents d'accés, canals alternatius (email, crida, etc.), països de destinació, etc.

Per a sol·licitar més informació escriu a sales@labsmobile.com.

Com es contracta un Codi OTP SMS?


Més info? Contacta amb nosaltres!