Codi d'exemple en llenguatge de programació VB.net per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge VB.net per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en Visual Basic i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - REST API - JSON

Aquest és el codi d'exemple en VB.net per enviar missatges SMS amb la SMS API de LabsMobile en la versió JSON. Com es pot veure s'ha de crear una estructura JSON amb tots els paràmetres de l'enviament i realitzar una trucada HTTP/POST amb les dades JSON en el cos de la trucada.

És imprescindible realitzar la crida amb l'autenticació del nom d'usuari (email de registre) i la contrasenya (o token API) del compte.

      
Dim myReq As HttpWebRequest
Dim myResp As HttpWebResponse

myReq = HttpWebRequest.Create("https://api.labsmobile.com/json/send")
myReq.Method = "POST"
myReq.ContentType = "application/json"
myReq.Headers.add("Authorization", "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("myusername:mypassword")))

Dim myData As String = "{\"message\":\"Text of the SMS message\", \"tpoa\":\"Sender\",\"recipient\":[{\"msisdn\":\"12015550123\"},{\"msisdn\":\"447400123456\"},{\"msisdn\":\"5212221234567\"}]}"

myReq.GetRequestStream.Write(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(myData), 0, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(myData).Count)
myResp = myReq.GetResponse

Dim myreader As New System.IO.StreamReader(myResp.GetResponseStream)
Dim myText As String

myText = myreader.ReadToEnd

Pots consultar tots els paràmetres JSON disponibles, opcions de configuració, manuals i especificacions en la següent url: https://apidocs.labsmobile.com/?vb--vbnet#send-sms

Consulta de crèdits - REST API - JSON

Exemple de codi en VB.net per a la consulta del saldo d'un compte. El resultat sempre s'obté en crèdits interns de la plataforma LabsMobile.

      
Dim myReq As HttpWebRequest
Dim myResp As HttpWebResponse

myReq = HttpWebRequest.Create("https://api.labsmobile.com/json/balance")
myReq.Method = "GET"
myReq.ContentType = "application/json"
myReq.Headers.add("Authorization", "Basic " & Convert.ToBase64String(Encoding.UTF8.GetBytes("myusername:mypassword")))

myResp = myReq.GetResponse

Dim myreader As New System.IO.StreamReader(myResp.GetResponseStream)
Dim myText As String

myText = myreader.ReadToEnd

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en VB.net codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
Imports System.Net
Imports System.IO
Dim client As WebClient = New WebClient
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)")
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xxx")
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx")
client.QueryString.Add("msisdn", "xxxx")
client.QueryString.Add("message", "This is an example message")
Dim baseurl As String = "http://api.labsmobile.com/get/send.php"
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
data.Close()
reader.Close()
Return

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
Imports System.Net
Imports System.IO
Dim client As WebClient = New WebClient
client.Headers.Add("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)")
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xxx")
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx")
Dim baseurl As String = "http://api.labsmobile.com/get/balance.php"
Dim data As Stream = client.OpenRead(baseurl)
Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
Dim s As String = reader.ReadToEnd()
data.Close()
reader.Close()
Return

Enviar missatges - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 Dim res As String = New client.LabsMobileAPI.SendSMS(
  "priv00x",
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx",
  "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sms>
    <recipient>
      <msisdn>34609827393</msisdn>
    </recipient>
    <message><![CDATA[This is an example message]]></message>
  </sms>")

Consulta de crèdits - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.GetCredit(
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx")
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Artichoke Dolls, eCommerce artesanal recomana LabsMobile

  Comunicació amb els clients d'un ecommerce: canvis d'estat i enviament de la comanda amb tracking de seguiment.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Envia el teu primer missatge

  Aquest tutorial explica com enviar els primers missatges SMS des d'un compte nou amb el formulari d'enviament bàsic i manual.

  Ir al tutorial