Codi exemple per la integració SMS en llenguatge Swift

Enviar missatges - REST API - JSON

      
import Foundation

let username = "myusername"
let password = "mypassword"
let loginString = NSString(format: "%@:%@", username, password)
let loginData: NSData = loginString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!
let base64LoginString = loginData.base64EncodedStringWithOptions([])

let headers = [
 "Content-Type": "application/json",
 "Cache-Control": "no-cache"
]
let parameters = [
 "message": "Text of the SMS message",
 "tpoa": "Sender",
 "recipient": [["msisdn": "12015550123"], ["msisdn": "447400123456"], ["msisdn": "5212221234567"]]
] as [String : Any]

let postData = JSONSerialization.data(withJSONObject: parameters, options: [])

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.labsmobile.com/json/send")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "POST"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.httpBody = postData as Data
request.setValue("Basic \(base64LoginString)", forHTTPHeaderField: "Authorization")

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
import Foundation

let username = "myusername"
let password = "mypassword"
let loginString = NSString(format: "%@:%@", username, password)
let loginData: NSData = loginString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!
let base64LoginString = loginData.base64EncodedStringWithOptions([])

let headers = [
 "Cache-Control": "no-cache"
]

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.labsmobile.com/json/balance")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "GET"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.setValue("Basic \(base64LoginString)", forHTTPHeaderField: "Authorization")

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Enviar missatges - HTTP/GET

        
let url = NSURL(string: "http://api.labsmobile.com/get/send.php?username=[X]&password=[X]&msisdn=34609036253&sender=SENDER&message=This+is+the+message")

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithURL(url!) {(data, response, error) in
  println(NSString(data: data, encoding: NSUTF8StringEncoding))
}

task.resume()

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
let url = NSURL(string: "http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=[X]&password=[X]")

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithURL(url!) {(data, response, error) in
  println(NSString(data: data, encoding: NSUTF8StringEncoding))
}

task.resume()
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Hey Petit, Serveis per a allotjament rurals recomana LabsMobile

  Confirmació i recordatoris SMS de les reserves realitzades a través del servei online d'allotjaments rurals.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Gestiona i actualitza la teva base de dades de telèfons mòbils

  Aquest tutorial explica com mantenir en el temps una llista de telèfons mòbils en l'aplicació WebSMS perquè els enviaments tinguin un major percentatge de lliurament i lectura.

  Ir al tutorial
loader