Codi exemple per la integració SMS en llenguatge Swift

Enviar missatges - REST API - JSON

      
import Foundation

let username = "myusername"
let password = "mypassword"
let loginString = NSString(format: "%@:%@", username, password)
let loginData: NSData = loginString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!
let base64LoginString = loginData.base64EncodedStringWithOptions([])

let headers = [
 "Content-Type": "application/json",
 "Cache-Control": "no-cache"
]
let parameters = [
 "message": "Text of the SMS message",
 "tpoa": "Sender",
 "recipient": [["msisdn": "12015550123"], ["msisdn": "447400123456"], ["msisdn": "5212221234567"]]
] as [String : Any]

let postData = JSONSerialization.data(withJSONObject: parameters, options: [])

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.labsmobile.com/json/send")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "POST"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.httpBody = postData as Data
request.setValue("Basic \(base64LoginString)", forHTTPHeaderField: "Authorization")

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
import Foundation

let username = "myusername"
let password = "mypassword"
let loginString = NSString(format: "%@:%@", username, password)
let loginData: NSData = loginString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!
let base64LoginString = loginData.base64EncodedStringWithOptions([])

let headers = [
 "Cache-Control": "no-cache"
]

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.labsmobile.com/json/balance")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "GET"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.setValue("Basic \(base64LoginString)", forHTTPHeaderField: "Authorization")

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Enviar missatges - HTTP/GET

        
let url = NSURL(string: "http://api.labsmobile.com/get/send.php?username=[X]&password=[X]&msisdn=34609036253&sender=SENDER&message=This+is+the+message")

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithURL(url!) {(data, response, error) in
  println(NSString(data: data, encoding: NSUTF8StringEncoding))
}

task.resume()

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
let url = NSURL(string: "http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=[X]&password=[X]")

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithURL(url!) {(data, response, error) in
  println(NSString(data: data, encoding: NSUTF8StringEncoding))
}

task.resume()
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Artichoke Dolls, eCommerce artesanal recomana LabsMobile

  Comunicació amb els clients d'un ecommerce: canvis d'estat i enviament de la comanda amb tracking de seguiment.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Envia una enquesta o formulari per SMS

  Aquest tutorial explica com enviar una enquesta o valoració d'usuari (review) mitjançant un missatge SMS.

  Ir al tutorial
loader