Codi d'exemple en llenguatge de programació Swift per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge Swift per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en Objective C, PHP i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - REST API - JSON

Aquest és el codi d'exemple en Swift per enviar missatges SMS amb la SMS API de LabsMobile en la versió JSON. Com es pot veure s'ha de crear una estructura JSON amb tots els paràmetres de l'enviament i realitzar una trucada HTTP/POST amb les dades JSON en el cos de la trucada.

És imprescindible realitzar la crida amb l'autenticació del nom d'usuari (email de registre) i la contrasenya (o token API) del compte.

      
import Foundation

let username = "myusername"
let password = "mypassword"
let loginString = NSString(format: "%@:%@", username, password)
let loginData: NSData = loginString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!
let base64LoginString = loginData.base64EncodedStringWithOptions([])

let headers = [
 "Content-Type": "application/json",
 "Cache-Control": "no-cache"
]
let parameters = [
 "message": "Text of the SMS message",
 "tpoa": "Sender",
 "recipient": [["msisdn": "12015550123"], ["msisdn": "447400123456"], ["msisdn": "5212221234567"]]
] as [String : Any]

let postData = JSONSerialization.data(withJSONObject: parameters, options: [])

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.labsmobile.com/json/send")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "POST"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.httpBody = postData as Data
request.setValue("Basic \(base64LoginString)", forHTTPHeaderField: "Authorization")

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Pots consultar tots els paràmetres JSON disponibles, opcions de configuració, manuals i especificacions en la següent url: https://apidocs.labsmobile.com/?swift#send-sms

Consulta de crèdits - REST API - JSON

Exemple de codi en Swift per a la consulta del saldo d'un compte. El resultat sempre s'obté en crèdits interns de la plataforma LabsMobile.

      
import Foundation

let username = "myusername"
let password = "mypassword"
let loginString = NSString(format: "%@:%@", username, password)
let loginData: NSData = loginString.dataUsingEncoding(NSUTF8StringEncoding)!
let base64LoginString = loginData.base64EncodedStringWithOptions([])

let headers = [
 "Cache-Control": "no-cache"
]

let request = NSMutableURLRequest(url: NSURL(string: "https://api.labsmobile.com/json/balance")! as URL,
                    cachePolicy: .useProtocolCachePolicy,
                  timeoutInterval: 10.0)
request.httpMethod = "GET"
request.allHTTPHeaderFields = headers
request.setValue("Basic \(base64LoginString)", forHTTPHeaderField: "Authorization")

let session = URLSession.shared
let dataTask = session.dataTask(with: request as URLRequest, completionHandler: { (data, response, error) -> Void in
 if (error != nil) {
  print(error)
 } else {
  let httpResponse = response as? HTTPURLResponse
  print(httpResponse)
 }
})

dataTask.resume()

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en Swift codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
let url = NSURL(string: "http://api.labsmobile.com/get/send.php?username=[X]&password=[X]&msisdn=34609036253&sender=SENDER&message=This+is+the+message")

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithURL(url!) {(data, response, error) in
  println(NSString(data: data, encoding: NSUTF8StringEncoding))
}

task.resume()

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
let url = NSURL(string: "http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=[X]&password=[X]")

let task = NSURLSession.sharedSession().dataTaskWithURL(url!) {(data, response, error) in
  println(NSString(data: data, encoding: NSUTF8StringEncoding))
}

task.resume()
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • PlandUp, Aplicació web de confirmacions recomana LabsMobile

  Enviament de confirmacions a esdeveniments. Missatges SMS que inclouen un enllaç que confirma l'assistència a l'esdeveniment.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Envia el teu primer missatge

  Aquest tutorial explica com enviar els primers missatges SMS des d'un compte nou amb el formulari d'enviament bàsic i manual.

  Ir al tutorial