Codi d'exemple en llenguatge de programació Objective C per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge Objective C per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en C, C++, C# i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - REST API - JSON

Aquest és el codi d'exemple en Objective C per enviar missatges SMS amb la SMS API de LabsMobile en la versió JSON. Com es pot veure s'ha de crear una estructura JSON amb tots els paràmetres de l'enviament i realitzar una trucada HTTP/POST amb les dades JSON en el cos de la trucada.

És imprescindible realitzar la crida amb l'autenticació del nom d'usuari (email de registre) i la contrasenya (o token API) del compte.

      
#import <Foundation/Foundation.h>

NSDictionary *headers = @{ @"Content-Type": @"application/json",
  @"Cache-Control": @"no-cache" };
NSDictionary *parameters = @{ @"message": @"Text of the SMS message",
  @"tpoa": @"Sender",
  @"recipient": @[ @{ @"msisdn": @"12015550123" }, @{ @"msisdn": @"447400123456" }, @{ @"msisdn": @"5212221234567" } ] };

NSData *postData = [NSJSONSerialization dataWithJSONObject:parameters options:0 error:nil];

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.labsmobile.com/json/send"]
    cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
[request setHTTPMethod:@"POST"];
[request setAllHTTPHeaderFields:headers];
[request setHTTPBody:postData];

NSString *authStr = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@", [self myusername], [self mypassword]];
NSData *authData = [authStr dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding];
NSString *authValue = [NSString stringWithFormat:@"Basic %@", [authData base64EncodingWithLineLength:80]];
[request setValue:authValue forHTTPHeaderField:@"Authorization"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
  completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
    if (error) {
      NSLog(@"%@", error);
    } else {
      NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
      NSLog(@"%@", httpResponse);
    }
  }];
[dataTask resume];

Pots consultar tots els paràmetres JSON disponibles, opcions de configuració, manuals i especificacions en la següent url: https://apidocs.labsmobile.com/?objective_c#send-sms

Consulta de crèdits - REST API - JSON

Exemple de codi en Objective C per a la consulta del saldo d'un compte. El resultat sempre s'obté en crèdits interns de la plataforma LabsMobile.

      
#import <Foundation/Foundation.h>

NSDictionary *headers = @{ @"Cache-Control": @"no-cache" };

NSMutableURLRequest *request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:@"https://api.labsmobile.com/json/balance"]
    cachePolicy:NSURLRequestUseProtocolCachePolicy
  timeoutInterval:10.0];
[request setHTTPMethod:@"GET"];
[request setAllHTTPHeaderFields:headers];

NSString *authStr = [NSString stringWithFormat:@"%@:%@", [self myusername], [self mypassword]];
NSData *authData = [authStr dataUsingEncoding:NSASCIIStringEncoding];
NSString *authValue = [NSString stringWithFormat:@"Basic %@", [authData base64EncodingWithLineLength:80]];
[request setValue:authValue forHTTPHeaderField:@"Authorization"];

NSURLSession *session = [NSURLSession sharedSession];
NSURLSessionDataTask *dataTask = [session dataTaskWithRequest:request
 completionHandler:^(NSData *data, NSURLResponse *response, NSError *error) {
   if (error) {
     NSLog(@"%@", error);
   } else {
     NSHTTPURLResponse *httpResponse = (NSHTTPURLResponse *) response;
     NSLog(@"%@", httpResponse);
   }
 }];
[dataTask resume];

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en Objective C codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"http://api.labsmobile.com/get/send.php?username=[X]&password=[X]&msisdn=34609036253&sender=SENDER&message=This+is+the+message"];
NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:url];
NSString *ret = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];
NSLog(@"ret=%@", ret);

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
NSURL *url = [NSURL URLWithString:@"http://api.labsmobile.com/get/balance.php?username=[X]&password=[X]"];
NSData *data = [NSData dataWithContentsOfURL:url];
NSString *ret = [[NSString alloc] initWithData:data encoding:NSUTF8StringEncoding];
NSLog(@"ret=%@", ret);
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Consultor de seguretat IT, Seguretat i processos informàtics recomana LabsMobile

  Enviament de codis d'accés, autenticació, identificació d'usuaris i validació de processos amb missatges SMS.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Adjunta fitxers o enllaços als teus enviaments

  Aquest tutorial explica com adjuntar enllaços o fitxers a un enviament o campanya SMS mitjançant shortlinks i monitoritzar els clics dels destinataris.

  Ir al tutorial