Importa contactes i enviaments massius.

Com importar una base de dades de contactes des d'un fitxer i realitzar un enviament massiu.

Veure el videotutorial Importa contactes i enviaments massius.

En aquest videotutorial es mostra com s'importen contactes per posteriorment realitzar una campanya o enviament massiu.

El primer pas és accedir al compte a través de la pantalla d'autenticació amb el nom d'usuari (email) i contrasenya.

Per importar una base de dades s'ha de crear un arxiu en format Excel (.xlsx o .xls) o text (.txt o .csv) amb la relació de columnes correcta: nom, telèfon i tot seguit tots els camps personalitzats. Totes aquestes dades es podran utilitzar en posteriors entrades com a variables en els missatges enviats.

A la secció Importar des Fitxer s'haurà d'introduir el nom del grup de contactes, seleccionar el fitxer i indicar si es vol eliminar duplciados o eliminar contactes existents abans de la importació.

Finalment s'ha d'accedir a la secció Enviar Agenda per realitzar un enviament massiu a aquesta base de dades importada.


Altres videotutorials

Realitzar un enviament programat.

Com programar l'enviament de missatges per a un dia i hora determinat i gestionar aquests enviaments posteriorment.

Crea un nou compte

Com crear un nou compte d'usuari a la plataforma de LabsMobile i accedir a l'aplicació WebSMS.

Envia els teus primers missatges

Com enviar els primers missatges SMS explicant els detalls de totes les funcionalitats.

Tots els videotutorials