Envia una enquesta o formulari per SMS


Descarregar PDF

Aquest tutorial explica com enviar una enquesta o valoració d'usuari (review) mitjançant un missatge SMS.


1

Crea una enquesta o formulari

Pots crear un formulari o enquesta amb multitud de plataformes com Google Forms, Typeform o SurveyMonkeys. Cal tenir en compte que els formularis han d'estar preparats per a ser visualitzats i informats des d'un dispositiu mòbil.

2

Entra al teu compte WebSMS

Després de donar d'alta un nou compte hauràs rebut un correu electrònic de benvinguda que conté la contrasenya inicial. Accedeix al teu compte introduint el teu usuari (email de registre) i la contrasenya en https://www.labsmobile.com/es/login.

3

Afegeix un nou enllaç

Si vols adjuntar un enllaç o link entra en Enllaços del menú principal del teu compte. En aquesta pantalla pots veure tots els enllaços guardats al teu compte. Fes clic a Afegeix un enllaç i introdueix els camps requerits: nom i url de l'enllaç.

4

Afegeix un enllaç a una landing

Com alternativa és possible enviar una landing creada a WebSMS (Landings) i afegir un botó o enllaç al formulari des d'aquesta landing. D'aquesta forma és possible explicar i donar més informació sobre el formulari o enquesta.

5

Envia els missatges SMS

Accedeix a qualsevol formulari d'enviament (Envia bàsic, Envia a agenda o Enviar des de fitxer) i introdueix el shortlink labsmo.bi assignat en el text del missatge. O alternativament selecciona l'enllaç a la landing. Tots aquests recursos es situen al desplegable de la part superior del camp missatge.

6

Comprova els resultats i clics

En l'apartat Monitorització podràs consultar el nombre de clics que s'han produït en els shortlinks enviats i també totes les dades d'aquests clics (activant l'opció Informació de cada clic).

7

Visualitza les estadístiques de missatges i clics

En els apartats de Estadístiques - Missatges i Estadístiques - Clics es poden obtenir els informes d'estadístiques de qualsevol enviament o campanya.

8

Accedeix a les dades obtingudes

A la plataforma externa escollida podràs descarregar o estudiar les dades introduïdes pels usuaris que han contestat al formulari o enquesta.


Descarregar aquest tutorial en fitxer PDF
Altres tutorials

Compra crèdits o configura les recàrregues automàtiques

Aquest tutorial explica com recarregar crèdits pas a pas en el teu compte WebSMS i també establir les vostres recàrregues automàtiques perquè el teu compte mai es quedi sense saldo.

Resultats d'enviaments o campanyes SMS

Aquest tutorial explica com obtenir els resultats o informes d'estadístiques dels enviaments SMS realitzats des d'un compte WebSMS.

Crea una landing personalitzada

Aquest tutorial explica com crear una landing web amb l'aplicació WebSMS. D'aquesta manera es pot enviar una campanya SMS amb un enllaç a aquesta landing i fer un seguiment dels clics dels usuaris.

Tots els tutorials