Crea un enviament SMS personalitzat


Descarregar PDF

Aquest tutorial explica com enviar missatges SMS a una base de dades de telèfons mòbils personalitzant el text del missatge amb variables.


1

Entra al teu compte WebSMS

Després de donar d'alta un nou compte hauràs rebut un correu electrònic de benvinguda que conté la contrasenya inicial. Accedeix al teu compte introduint el teu usuari (email de registre) i la contrasenya en https://www.labsmobile.com/es/login.

2

Accedeix al formulari d'importació

Entra a l'opció AGENDA - Importa fitxer del menú del teu compte. Aquí podràs importar un fitxer amb totes les dades necessàries per a posteriors enviaments o campanyes.

3

Descarrega la plantilla

A la part inferior podràs descarregar una plantilla (en format Excel) que hauràs de completar amb la teva base de dades. Cada línia és un registre que es compon de nom, telèfon i altres dades. Aquest fitxer ha de contenir totes les dades addicionals (en les columnes de la part esquerra) que formaran part del text del missatge.

4

Importa el fitxer de dades

Entra un nom per al grup, selecciona el fitxer i confirma la importació del fitxer.

5

Comprova el grup importat

Entra a l'opció AGENDA - Grups i fes clic al nom del grup que has importat. Veuràs una mostra dels contactes i totes les dades importats.

6

Accedeix al formulari d'enviament

Entra a l'opció ENVIAR SMS - Enviar agenda del menú del teu compte. Aquí podràs realitzar enviaments massius o campanyes als telèfons de les bases de dades del compte.

7

Selecciona destinataris i remitent

En el primer camp s'han de seleccionar els grups o bases de dades a les quals es realitzarà l'enviament. El següent pas és modificar el remitent amb un màxim de 11 caràcters entre números i lletres sense símbols especials.

8

Redacta el missatge amb variables

Pots compondre el text del missatge basant-se en plantilles o afegir enllaços a fitxers o landings web. A més d'incloure variables amb les dades dels contactes i camps addicionals:
 

  • - %PHONE%: número de telèfon del contacte.
  •  
  • - %GROUP%: grup seleccionat per a l'enviament.
  •  
  • - %FIELD1%, %FIELD2%...%FIELDN%: camps addicionals del contacte.
  •  

9

Confirmar i enviar

Finalment has de prémer el botó Enviar. A continuació s'haurà de confirmar comprovant el resum de les dades de l'enviament (telèfons, missatge, remitent, dia/hora, etc.).

10

Resultats i estat de l'enviament

Es poden consultar i exportar les dades dels missatges enviats i el seu estat (enviat, processat, lliurat o error) des de l'apartat Campanyes, Monitorització o Estadístiques.


Descarregar aquest tutorial en fitxer PDF
Altres tutorials

Crea una landing personalitzada

Aquest tutorial explica com crear una landing web amb l'aplicació WebSMS. D'aquesta manera es pot enviar una campanya SMS amb un enllaç a aquesta landing i fer un seguiment dels clics dels usuaris.

Envia una enquesta o formulari per SMS

Aquest tutorial explica com enviar una enquesta o valoració d'usuari (review) mitjançant un missatge SMS.

Enviaments i campanyes amb mètode de baixa

Aquest tutorial explica com incloure un mètode de baixa en els missatges SMS enviats des de l'aplicació WebSMS i com s'actualitzen les dades dels usuaris.

Tots els tutorials