Adjunta fitxers o enllaços als teus enviaments


Descarregar PDF

Aquest tutorial explica com adjuntar enllaços o fitxers a un enviament o campanya SMS mitjançant shortlinks i monitoritzar els clics dels destinataris.


1

Entra al teu compte WebSMS

Després de donar d'alta un nou compte hauràs rebut un correu electrònic de benvinguda que conté la contrasenya inicial. Accedeix al teu compte introduint el teu usuari (email de registre) i la contrasenya en https://www.labsmobile.com/es/login.

2

Afegeix un nou enllaç

Si vols adjuntar un enllaç o link entra en Enllaços del menú principal del teu compte. En aquesta pantalla pots veure tots els enllaços guardats al teu compte. Fes clic a Afegeix un enllaç i introdueix els camps requerits: nom i url de l'enllaç.

3

Afegeix un nou fitxer

Si vols adjuntar un fitxer entra en Fitxers del menú principal del teu compte. En aquesta pantalla pots veure tots els fitxers importats al teu compte. Fes clic a Afegeix un fitxer i introdueix els camps requerits: nom i fitxer.

4

Comprova la visualització de l'enllaç o fitxer

En el llistat de Enllaços o Fitxers es mostra l'enllaç curt assignat (shortlink amb format labsmo.bi) i que serà l'enllaç a adjuntar en els SMS. Comprova que el contingut d'aquest enllaç curt es visualitza de manera correcta en qualsevol dispositiu mòbil.

5

Envia els missatges SMS

Accedeix a qualsevol formulari d'enviament (Envia bàsic, Envia a agenda o Enviar des de fitxer) i introdueix el shortlink labsmo.bi assignat en el text del missatge. L'has de seleccionar des del desplegable situat a la part superior del camp missatge.

6

Comprova els resultats i clics

En l'apartat Monitorització podràs consultar el nombre de clics que s'han produït en els shortlinks enviats i també totes les dades d'aquests clics (activant l'opció Informació de cada clic).

7

Visualitza les estadístiques de missatges i clics

En els apartats de Estadístiques - Missatges i Estadístiques - Clics es poden obtenir els informes d'estadístiques de qualsevol enviament o campanya i els clics realitzats pels destinataris.


Descarregar aquest tutorial en fitxer PDF
Altres tutorials

Envia una enquesta o formulari per SMS

Aquest tutorial explica com enviar una enquesta o valoració d'usuari (review) mitjançant un missatge SMS.

Gestiona i actualitza la teva base de dades de telèfons mòbils

Aquest tutorial explica com mantenir en el temps una llista de telèfons mòbils en l'aplicació WebSMS perquè els enviaments tinguin un major percentatge de lliurament i lectura.

Realitza un enviament massiu o campanya

Aquest tutorial explica com enviar missatges SMS a un conjunt de telèfons amb una prèvia importació de la base de dades o llistat.

Tots els tutorials