Índex FAQs

Preguntes freqüents sobre Servei SMSLanding

 • Per què serveix el servei de SMSLanding?

  El servei SMSLanding consisteix a crear i configurar una web que s’enviarà en un enviament SMS a través d’un enllaç en el text dels missatges.

  La plataforma LabsMobile posa a disposició dels usuaris una sèrie de plantilles landing perquè s’utilitzin com a base de contingut i disseny. Qualsevol landing es pot personalitzar per complet a nivell de disseny, contingut, estructura, etc. Totes les plantilles disponibles han estat creades per experts en usabilitat i disseny d’interfícies per dispositius mòbils. A més a més aprofiten totes les particularitats del dispositiu i de la comunicació SMS.

  El servei SMSLanding inclou l’hospedatge de la landing i el recompte de clics que produeixen en l’enllaç de cada missatge SMS.

  D’aquesta manera amb les SMSLanding es proporciona una sol.lució completa per multitud de campanyes i enviaments SMS que requereixen una ampliació de la informació o enviament de contingut multimedia a través d’una landing web.

  És el complement ideal al SMS (amb un 98% de vsisibilitat) presentant un contingut adaptat i personalitzat.

 • Quins avantatges tenen les plantilles SMSLanding?

  Les Plantilles webdisponibles a la plataforma LabsMobile han estat creades per experts en disseny i usabilitat mòbil. S’adapten a qualsevol ús o aplicació de qualsevol sector personalitzant el contingut, el disseny i la estructura.

  A més a més aquestes plantilles aprofiten totes les prestacions del dispositiu mòbil (trucades, ubicació, enllaços, etc.) i maximitzen la visualització en dispositius mòbils sent totalment Mobile First.

 • Com crear una nova landing web al meu compte?

  Se puede crear una landing web en la sección Landings del panel de control de la cuenta. En esta sección se debe seleccionar una plantilla y posteriormente personalizar y configurar la landing según las necesidades de cada caso.

  Una vez guardada la landing en la cuenta se podrá añadir un enlace a esta landing web desde cualquier formulario de envío de la aplicación WebSMS.

  La landing web quedará alojada en la plataforma LabsMobile desde donde se podrán hacer envíos SMS y campañas masivas.

 • Com personalitzar el disseny d’una landing?

  A l’Editor de landings de la plataforma LabsMobile es pot personalitzar el disseny, estructura i contingut de qualsevol landing.

  En concret a l’apartat de Disseny de l’Editor es pot escollir el color principal de la landing en base a la qual s’adaptaran tots els mòduls de la plantilla. També és possible afegir regles CSS que modifiquin qualsevol aspecte de la landing web.

  A més a més qualsevol text es pot adaptar canviant de font, tamany, espaiat, gruix, alineació, etc. En definitiva, text, imatge, fons i mòdul es poden modificar i adaptar segons el disseny i contingut requerit.

 • Com veure tots els mòduls disponibles d’una landing?

  En la pantalla inicial de l’Editor landing es poden veure tots els mòduls o elements presents en la plantilla. En l’apartat Tots es mostren els mòduls disponibles i també es poden filtrar en funció de la funcionalitat o contingut: capçalera, sliders, text, banners, botons, mapa, peus de pàgina, etc.

 • Com afegir o eliminar un mòdul en una landing?

  A la part dreta de l’Editor landing es situa la landing que fins el moment s’ha creat. Cada un dels mòduls apareix delimitat per una roda dentada a la part superior dreta. Situant el cursor sobre aquesta roda es mostren les opcions disponibles per a aquest mòdul.

  Per crear o afegir un nou mòdul només fa falta arrossegar el mòdul de la llista de disponibles de la part esquerra a la landing actual situada a la zona dreta de l’editor. Es pot situar el nou mòdul en la posició de la landing desitjada i també posteriorment es poden moure els mòduls (cap amunt/avall) segons la voluntat de l’usuari.

  Per eliminar un mòdul s’ha de situar el cursor sobre la roda dentada de d’opcios del mòdul i fer clic a Eliminar.

 • Quines accions pot realitzar un bitó o icona en una landing?

  Qualsevol botó, icona o imatge d’un mòdul de la landing pot realitzar les següents accions:

  • - Enllaç intern: associat a un altre mòdul de la mateixa landing. L’efecte d’aquest enllaç és desplaçar la landing verticalment fins el contingut relacionat amb el botó o icona.
  • - Enllaç extern: associat a una url de qualsevol recurs online o pàgina web.
  • - Trucada: aquesta acció està associada a un número de telèfon. Si un usuari fa clic en aquesta opció se li obrirà l’aplicació per defecte de trucada amb el número especificat ja introduït de forma que podrà trucar amb un sol clic.
  • - Enviament SMS: de la mateixa manera que la trucada aquesta acció obrirà l’aplicació de l’usuari que utilitza per enviar missatges SMS amb el número i text especificat de forma que pugui enviar un SMS de forma fàcil i ràpida.
  • - Enviar email: amb aquesta acció s’obrirà l’aplicació de l’usuari que utilitza per gestionar emails i crearà un nou email amb l’assumpte i destinatari específics. Amb un sol clic l’usuari podrà enviar aquest email.
  • - Obrir mapa: amb un clic l’usuari veurà a la seva aplicació per defecte de mapes (Google Maps per exemple) amb el punt o direcció especificats destacats. L’usuari podrà accedir a opcions pròpies de l’aplicació de mapes com la de Com arribar fins el punt o les opcions de transport públic.
  • - Compartir al WhatsApp: amb aquesta opció l’usuari podrà compartir amb els seus contactes o grups de WhatsApp el text específic de la landing.
  • - Link de baixa: fent clic a la icona o botó amb aquesta opció es redirigirá l’usuari al formulari de baixa de la plataforma LabsMobile associat amb el compte. D’aquesta forma els telèfons donats de baixa s’afegiran a la Blacklist del compte i no rebran cap missatge SMS.

  Totes aquestes opcions es poden assignar i configurar a l’Editor landing fent clic al botó o icona corresponent i seleccionant el tabulador Enllaç.

 • Com enllaço una landing amb el meu compte de Google Analytics?

  A l’Editor landing (apartat Paràmetres Web) és possible introduir un codi identificador de Google Analytics per poder monitoritzar el comportament de les visites i usuaris que accedeixen a la landing.

  Per tant, a partir del moment que s’introdueixi el codi a la landing es podran veure totes les estadístiques de visites, usuaris en línia i totes les dades disponibles a través de Google Analytics. Aquesta és una bona manera de comprobar l’èxit o l’efectivitat d’una campanya o enviament SMS.

 • Com canvio l’icona d’un botó o acció?

  En una landing poden aparèixer diverses icones presents com a botons o de forma individual. Tots ells es poden canviar per altres icones i també assignar una acció.

  Per poder modificar alguna propietat és necessari fer clic sobre la icona i es mostrarà la barra de detalls de la icona.

  En aquesta barra és possible canviar el caràcter de la icona en la pestanya Icona. Ës possible buscar per nom o seleccionar un icona de la llista.

  Les accions associades a les icones s’hauran d’activar i configurar a la pestanya Enllaç de la mateixa barra de detalls. Les accions possibles són: enllaç intern, enllaç extern, trucada, enviament SMS, enviar email, obrir mapa, compartir per WhatsApp i link de baixa.

 • Com es canvia el contingut, la font, tamany, color, marge, etc, d’un text?

  En una landing web és possible modificar el text i canviar també el seu aspecte..

  Per canviar el contingut del text només fent clic sobre el text i es podrà esborrar i afegir nous caràcters.

  Al fer clic sobre un text es mostraran a la part esquerra de l’Editor els detalls de disseny del text. En aquesta barra de detalls es podran canviar tots els aspectes de disseny del text, com el tipus de lletra (font), tamany, gruix, espais i alineació. A més a més també es podrà canviar la imatge de fons del text pujant una nova imatge.

 • Com incloc una landing web en un enviament o campanya SMS?

  En tots els formularis d’enviament de l’aplicació WebSMS es poden seleccionar las landings web guardades al compte i d’aquesta manera afegir en el text del missatge l’enllaç associat a la landing.

  En el moment de l’enviament la plataforma assignarà a cada missatge un enllaç únic per poder realitzar el compte i estadístiques de clic.

  A més a més, és possible utilitzar l’enllaç general de la landing (disponible en l’Editor i en el llistat de landings) en el text d’un missatge SMS o campanya.

 • Com realitzo una prova d’enviament amb una landing?

  A l’Editor de landings existeix l’opció d’enviar una prova amb el botó present a la part superior dreta. Mitjançant aquesta prova s’enviarà un missatge SMS amb l’enllaç a la landing web i es podrà visualitzar el contingut des de qualsevol dispositiu mòbil.

  També es pot copiar l’enllaç i enviar des de qualsevol formulari d’enviament de l’aplicació WebSMS.