Índex FAQs

Preguntes freqüents sobre Històric i estat dels missatges

 • Com puc consultar l’estat d’un SMS enviat?

  Al panell de control del compte es troba la secció Històric on es pot consultar la informació i l’estat de qualsevol missatge enviat.

  És possible filtrar o buscar missatges per un determinat període de dates o per qualsevol camp (número de destí, text del missatge, remitent, etc).

  Una de les columnes d’informació dels resultats de cerca de missatges és l’estat actual dels missatges que pot tenir els següents valors: Processat, Enviat, Entregat, Caducat, Rebutjat, No entregable, Duplicat.

 • Com puc exportar o descarregar la llista de missatges enviats?

  A la sección Històric del panell de control del compte es poden consultar les dades de tots els missatges enviats.

  Es poden buscar o filtrar els missatges per múltiples camps com ara: data d’enviament, remitent, text del missatge, número de destí, país de destí, etc.

  Qualsevol resultat d’aquesta secció es pot exportar a un arxiu .CSV pel seu posterior estudi o processat.

 • Quins possibles estats pot tenir un missatge?

  Els missatges enviats poden tenir els següents estats:

  • - Processats: el missatge ha estat rebut i ha estat processat per la plataforma LabsMobile.
  • - Enviat: el missatge s’ha enviat a la xarxa GSM, és a dir, a l’operador local del país de destí.
  • - Entregat: el missatge ha estat confirmat com a entregat al dispositiu de destí el día/hora indicat.
  • - Caducat: s’ha intentat entregar el missatge durant el període de temps establert (normalment durant 72 hores amb reintents establerts per l’operador). El número de destí no ha estat operatiu durant el període d’entrega i l’operador local del país de destí no ha pogut realitzar l’entrega.
  • - Rebutjat: el missatge ha estat rebutjat per l’operador local del país de destí.
  • - No entregable: l’operador ha intentat l’entrega i s’ha produït un error.
  • - Duplicat: el filtre anti-duplicats de LabsMobile ha descartat aquest missatge. Es considera un missatge duplicat un SMS enviat al mateix destinatari amb el mateix text durant 60 minuts. Aquests missatges s’etiqueten com a duplicats, no s’envien i tampoc tenen cost.
  • - Prova: missatge de test enviat a través de l’API. Indicat per realitzar simulacions i proves d’integració amb l’API de LabsMobile.

 • Quin tipus d’errors poden surgir en l’enviament de missatges SMS i que signifiquen?

  Els errors en l’enviament i l’entrega de missatges poden tenir diferents motius segons l’estat del missatge:

  Estat rebutjat:

  • - El número de destí no existeix o ha estat donat de baixa.
  • - El format del número no és correcte.
  • - L’operador local del país de destí ha detectat el missatge com a SPAM o tràfic no desitjat.

  Estat Caducat:

  • - S’ha intentat entregar el missatge durant el període de temps establert (normalment durant 72 hores amb reintents establerts per l’operador). El número de destí no ha estat operatiu durant el període d’entrega i l’operador local del país de destí no ha pogut realitzar l’entrega.

  Estado No Entregable:

  • - El dispositiu de destí no admet el missatge: per falta de memòria, fallo de la configuració, aplicació de bloqueig de missatges entrants, etc.
  • - Error en la xarxa GSM en el procés d’entrega del missatge fins el dispositiu mòbil.

  Altres errors:

  • - Error puntual o temporal a la plataforma LabsMobile.
  • - Error puntual o temporal a la xarxa GSM o en l’operador local del país de destí.

 • En què consisteixen les confirmacions d’entrega dels missatges?

  Les confirmacions d’entrega dels missatges són notificacions que provenen de l’operador local del país de destí. Signifiquen que el missatge ha arribat al dispositiu de destí en la data i hora indicats.

  En alguns països les confirmacions són de xarxa i no de dispositiu per un tema de limitacions tècniques. Això vol dir que la confirmació significa que el missatge ha estat entregat a la xarxa local GSM i no existeix una confirmació de que el missatge ha arribat al dispositiu.

 • er què els missatges enviats han quedat pendents o en estat Enviat?

  En cas que els missatges persisteixin en estat Pendent o Enviat és possible que alguns filtres o mesures de seguretat de la plataforma LabsMobile hagin bloquejat aquests missatges temporalment.

  Els primers missatges amb enllaços o missatges amb paraules sospitoses de construir missatges fraudulents seran bloquejats fins que un tècnic de LabsMobile validi l’enviament de missatges de forma manual. Els comptes validats o amb un índex de confiança alt no tindran aquest tipus de mesures de seguretat.

  També és important revisar els límits de capacitat d’enviament del compte i altres filtres com anti-duplicats o l’escurçament d’enllaços automàtics.

 • Què significa un missatge SMS en estat Caducat?

  Un missatge SMS en estat Caducat significa que no s’ha pogut entregar en el període establert.

  Normalment els operadors tenen un temps d’entrega de 72 hores en els quals intenten entregar els missatges. En el cas que els dispositius no estiguin disponibles (sense bateria, sense cobertura, etc.) l’entrega es tornarà a intentar de forma reiterada segons la política interna de l’operador.

  En el cas que no s’aconsegueixi l’entrega el missatge generarà l’error de Caducat i no es tornarà a realitzar cap intent.

 • Com puc veure els clics dels missatges enviats?

  La plataforma de LabsMobile ofereix un servei d’escurçament d’enllaços enviats en el text dels missatges i tambéEstadístiques de clicproduïts en aquests enllaços.

  El primer pas és enviar enllaços escurçats per LabsMobile amb format lm0.eu/XXXXXXX. Aquesta funcionalitat es pot activar a Preferències del compteo amb el camp shortlink en enviament a través de l’API d’integració.

  Si aquest enllaç té el format Im0.eu/XXXXXXX es podrà veure el comptador de clics realitzats en cada missatge a la secció Històric. A més a més seleccionant el tipus de cerca com ara Clics, es podran veure totes les dades de cada clic com la direcció IP, User Agent, dia/hora del clic, idioma, localització, etc.

 • Quina informació o dades s’emmagatzemen de cada clic?

  Cadascun dels clics produïts en els enllaços enviats en missatges SMS amb el format lm0.eu/XXXXXXX es pot veure a la seccióHistòric del panell de control.

  Les dades emmagatzemades per cadascun dels clics són els següents:

  • - Direcció IP.
  • - UserAgent: identificador del navegador i dels dispositiu que ha realitzat el clic.
  • - Dia/hora en el qual s’ha produït el clic.
  • - Localizació: aproximada a partir de la IP o exacte si la landing web de destí tenia activada la localització geogràfica.

 • Què significa que un missatge tingui estat Duplicat?

  Un missatge SMS en estat Duplicat vol dir que la plataforma LabsMobile l’ha etiquetat com a tal i ha estat bloquejat.

  En concret el filtre d’anti-duplicats de LabsMobile ha descartat aquest missatge. Es considera un missatge duplicat a partir del segon missatge SMS enviat al mateix destinatari amb el mateix text durant 60 minuts. Aquests missatges s’etiqueten com a duplicats, i no s’envien al destinatari i tampoc tenen cost.

  El filtre anti-duplicats es pot activar/desactivar a les Prefèrencies del compte.