Índex FAQs

Preguntes freqüents sobre Contactes i base de dades de números

 • Com es pot importar una base de dades de números?

  A l’aplicació WebSMS existeix una secció Destinataris on es troben diferents opcions per importar o crear una base de dades de números.

  Els contactes o destinataris d’un compte WebSMS es classifiquen en grups. És possible per tant crear o importar grups de dues formes:

  • - De forma manual a l’apartat Importar telèfons. Introduïnt un nom de grup i copiant una llista de números mòbils es dóna d’alta de forma massiva un grup de contacte.
  • - Des d’un arxiu en l’apartat Importar fitxer.Els formats compatibles són CSV, TXT, XLS i XLSX. En el mateix formulari d’importació es pot descarregar una plantilla XLS amb instruccions i exemples d’importació.

  Hem de tenir en compte que al realitzar una importació es pot elegir el nom d’un grup ja existent per incrementar el número de contactes d’aquest grup. En cas que el grup no existeixi prèviament es crearà un un nou grup.Posteriorment es gestionen els grups de contactes (modificar, eliminar, exportar, etc.) a l’apartatGrups dins de la secció Destinataris.

 • Com segmentar o agrupar els contactes o números del meu compte?

  Els contactes d’un compte WebSMS es classifiquen en grups. Cada grup s’identifica per un nombre i cada usuari pot nombrar als grups de forma diferent.

  Els contactes d’un grup es poden importar o crear de forma massiva o gestionar de forma individual. És important que un compte mantingui una bona gestió dels grups per facilitar els enviaments o campanyes. A més, és convenient actualitzar, depurar o netejar els números a mesura que s’envien missatges per augmentar el número de missatges entregats i l’efectivitat de les accions o enviaments.

  Recomanem donar de baixa aquells números amb missatges en estat Rebutjat o No entregable.

  Els formularis d’enviament permeten enviar missatges de forma massiva a tots els membres d’un o varis grups. I també escollir alguns membres d’un grup en concret.

 • És possible importar dades addicionals de cada número o contacte?

  Si. Aimportació manual i sobretot aimportació des d’arxiu és possible crear contactes amb dades addicionals que es poden utilitzar en el text del missatges.

  Per defecte existeix un camp nom (amb la variable %NAME%) per tots els contactes però també es poden afegir altres columnes d’informació personalitzable en cada cas (amb les variables %FIELD1%, %FIELD2%, %FIELDX%).

 • Com puc exportar els contactes o agenda del meu compte?

  Exportar els contactes d’un compte és un procés accessible des de la secció Grups. En el llistat de grups del compte apareix una opció per exportar a arxiu CSV tots els contactes..

 • Com puc modificar els grups o contactes del meu compte?

  La modificació de contactes pot ser individual o de forma manual per uns pocs contactes. O pel contrari de forma massiva quan els canvis afecten a molts contactes o números.

  Els canvis individuals es poden realitzar a la secció DESTINATARIS - Contactes.Al llistat de contactes d’aquesta secció es poden editar tots els camps de cada contacte.

  Per modificar els contactes de forma massiva és necessari l’exportació dels contactes de tot un grup (a la secció DESTINATARIS - Grups). Una vegada exportats els grups es poden modificar, eliminar o afegir nous contactes al grup. I finalment s’han d’importar de nou a l’aplicació a la secció de Importar fitxer.

 • Com es compleix la GDPR o política de privacitat en els missatges SMS?

  Per complir la llei de protecció de dades (LOPD o GDPR) actual en cada una de les comunicacions SMS s’han de complir dos senzills requisits:

  • - Identificar clarament l’origen o remitent del missatge. És a dir, l’empresa, la marca o organització que envia, ha d’estar present o ser identificable en la comunicació. Es pot incloure el nom de l’empresa o marca en el camp del remitent o en el text del missatge.
  • - Proporcionar un mètode fàcil i gratuit de baixa. En aquest cas és suficient amb incloure un mètode de contacte (telèfon, email, enllaç, etc.) on el destinatari pugui acudir i donar-se de baixa de la base de dades i no rebre futures comunicacions, A la plataforma LabsMobile i en concret a l’aplicació WebSMS disposem d’un formulari de baixa que inclou automàticament els números a laBlacklist del compte. Aquests números mai rebran cap comunicació a aquest número.

  A més a més recomanem seguir escrupolosament la Llei de protecció de dades en la catapació de les dades personals i en concret del telèfon mòbil. Pel contrari l’empresa o l’organització que envia els missatges pot incórrer en faltes greus subjectes a sancions d’enorme quantia segons la normativa actual.

 • Com puc depurar o netejar la meva base de dades?

  És molt recomanable depurar, netejar o actualitzar la base de dades de números en cada enviament que es realitzi.

  Per fer aquesta tasca es pot utilitzar l’opció Netejar present a la secció DESTINATARIS - Grups. Aquesta opció elimina del grup els números que han generat error en l’últim enviament, els que no compleixen les regles de format del país en concret i els números inclosos a la Blacklist del compte.

  Però també és possible realitzar un manteniment o actualització manual exportant els números que han generat error de Rebuig o No entregables en l´últim enviament i eliminant aquests números dels grups de contactes o base de dades. La llista de números amb errors es pot exportar des de la secció Històric filtran per les dates o per criteris necessaris.