Sector educació i formació

Notificació d'absència

Notificació de la no presència d'un alumne. L'objectiu és notificar al pare o tutor i reduir l'absentisme a les escoles.

VirolaiEsc
⚠️ El seu fill no ha assistit a classe avui 07/13/2018 a les 9h. Escola Virolai

El contingut del missatge és molt senzill, ha d'incloure la data i si pot ser l'hora en què s'ha detectat l'absència. A més del nom de l'alumne i el centre escolar.

L'objectiu d'aquest tipus de missatge és reduir l'absentisme a les escoles. Informar de les absències es crea una sensació de control que prevé les absències de molts dels alumnes.

Aquest tipus de missatge es pot aplicar a qualsevol centre educatiu que tingui alumnes amb pares o tutors i que són els que estan a càrrec de la formació dels seus tutelats.

La notificació d'absència via SMS és una eina de seguretat crucial per garantir que els pares sàpiguen on són els seus fills. És una forma ideal de prevenir absències però també de prendre mesures davant de problemes o conductes inapropiades en un curt període de temps.


Més casos de educació i formació


Altres sectors


Casos d'èxit

  • PlandUp
    Aplicació web de confirmacions
  • Consultor de seguretat IT
    Seguretat i processos informàtics