Codi exemple per la integració SMS en llenguatge C#

Enviar missatges - REST API - JSON

      
var client = new RestClient("https://api.labsmobile.com/json/send");
client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "myusername", "password", "mypassword");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddParameter("undefined", "{\"message\":\"Text of the SMS message\", \"tpoa\":\"Sender\",\"recipient\":[{\"msisdn\":\"12015550123\"},{\"msisdn\":\"447400123456\"},{\"msisdn\":\"5212221234567\"}]}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);

Consulta de crèdits - REST API - JSON

      
var client = new RestClient("https://api.labsmobile.com/json/balance");
client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "myusername", "password", "mypassword");
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
IRestResponse response = client.Execute(request);

Enviar missatges - HTTP/GET

        
using System.Net;
using System.IO;

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add ("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xx");
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx");
client.QueryString.Add("msisdn", "xxxx");
client.QueryString.Add("message", "This is an example message");
string baseurl ="http://api.labsmobile.com/get/send.php";
Stream data = client.OpenRead(baseurl);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
using System.Net;
using System.IO;

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add ("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xx");
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx");
string baseurl ="http://api.labsmobile.com/get/balance.php";
Stream data = client.OpenRead(baseurl);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();

Enviar missatges - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.SendSMS(
  "priv00x",
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx",
  "<sms>
    <recipient>
      <msisdn>34609827393</msisdn>
    </recipient>
    <message><![CDATA[This is an example message]]></message>
  </sms>")

Consulta de crèdits - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.GetCredit(
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx")
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • TripMedic, Cites mèdiques a l'estranger recomana LabsMobile

  Enviament internacional de confirmacions i recordatoris de cites mèdiques i valoracions del servei via SMS.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Obtenir ajuda o suport

  Aquest tutorial explica com resoldre qualsevol dubte o incidència d'un usuari de la plataforma LabsMobile.

  Ir al tutorial
loader