Codi d'exemple en llenguatge de programació C# per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge C# per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en C, C++ i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - REST API - JSON

Aquest és el codi d'exemple en C# per enviar missatges SMS amb la SMS API de LabsMobile en la versió JSON. Com es pot veure s'ha de crear una estructura JSON amb tots els paràmetres de l'enviament i realitzar una trucada HTTP/POST amb les dades JSON en el cos de la trucada.

És imprescindible realitzar la crida amb l'autenticació del nom d'usuari (email de registre) i la contrasenya (o token API) del compte.

      
var client = new RestClient("https://api.labsmobile.com/json/send");
client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "myusername", "password", "mypassword");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddParameter("undefined", "{\"message\":\"Text of the SMS message\", \"tpoa\":\"Sender\",\"recipient\":[{\"msisdn\":\"12015550123\"},{\"msisdn\":\"447400123456\"},{\"msisdn\":\"5212221234567\"}]}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);

Pots consultar tots els paràmetres JSON disponibles, opcions de configuració, manuals i especificacions en la següent url: https://apidocs.labsmobile.com/?csharp#send-sms

Consulta de crèdits - REST API - JSON

Exemple de codi en C# per a la consulta del saldo d'un compte. El resultat sempre s'obté en crèdits interns de la plataforma LabsMobile.

      
var client = new RestClient("https://api.labsmobile.com/json/balance");
client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "myusername", "password", "mypassword");
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
IRestResponse response = client.Execute(request);

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en C# codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
using System.Net;
using System.IO;

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add ("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xx");
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx");
client.QueryString.Add("msisdn", "xxxx");
client.QueryString.Add("message", "This is an example message");
string baseurl ="http://api.labsmobile.com/get/send.php";
Stream data = client.OpenRead(baseurl);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
using System.Net;
using System.IO;

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add ("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xx");
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx");
string baseurl ="http://api.labsmobile.com/get/balance.php";
Stream data = client.OpenRead(baseurl);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();

Enviar missatges - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.SendSMS(
  "priv00x",
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx",
  "<sms>
    <recipient>
      <msisdn>34609827393</msisdn>
    </recipient>
    <message><![CDATA[This is an example message]]></message>
  </sms>")

Consulta de crèdits - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.GetCredit(
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx")
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Agència de màrqueting, Esdeveniments i campanyes de SMS màrqueting recomana LabsMobile

  Campanyes massives de SMSLanding per a grans marques i per convocar i gestionar esdeveniments esportius.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Gestiona i actualitza la teva base de dades de telèfons mòbils

  Aquest tutorial explica com mantenir en el temps una llista de telèfons mòbils en l'aplicació WebSMS perquè els enviaments tinguin un major percentatge de lliurament i lectura.

  Ir al tutorial
loader