Codi d'exemple en llenguatge de programació C# per integració SMS API

A continuació trobaràs els exemples de codi de programació en el llenguatge C# per enviar missatges SMS a través de l'API de la plataforma LabsMobile.

També disposes d'exemples de codi en C, C++ i altres llenguatges de programació.

Et recomanem consultis i tinguis en compte els següents recursos i ajuda al teu integració:

Enviar missatges - REST API - JSON

Aquest és el codi d'exemple en C# per enviar missatges SMS amb la SMS API de LabsMobile en la versió JSON. Com es pot veure s'ha de crear una estructura JSON amb tots els paràmetres de l'enviament i realitzar una trucada HTTP/POST amb les dades JSON en el cos de la trucada.

És imprescindible realitzar la crida amb l'autenticació del nom d'usuari (email de registre) i la contrasenya (o token API) del compte.

      
var client = new RestClient("https://api.labsmobile.com/json/send");
client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "myusername", "password", "mypassword");
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
request.AddParameter("undefined", "{\"message\":\"Text of the SMS message\", \"tpoa\":\"Sender\",\"recipient\":[{\"msisdn\":\"12015550123\"},{\"msisdn\":\"447400123456\"},{\"msisdn\":\"5212221234567\"}]}", ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);

Pots consultar tots els paràmetres JSON disponibles, opcions de configuració, manuals i especificacions en la següent url: https://apidocs.labsmobile.com/?csharp#send-sms

Consulta de crèdits - REST API - JSON

Exemple de codi en C# per a la consulta del saldo d'un compte. El resultat sempre s'obté en crèdits interns de la plataforma LabsMobile.

      
var client = new RestClient("https://api.labsmobile.com/json/balance");
client.Authenticator = new SimpleAuthenticator("username", "myusername", "password", "mypassword");
var request = new RestRequest(Method.GET);
request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache");
IRestResponse response = client.Execute(request);

Enviar missatges - HTTP/GET

Exemple d'enviament per a la versió GET de la SMS API de LabsMobile. Aquest és un mètode bàsic i simple d'enviar missatges SMS des d'una aplicació o programari creada en C# codificant tots els paràmetres en la mateixa url.

És important codificar tots els valors com URL (amb la funció urlencode() per exemple).

Pots veure i descarregar el manual de l'API GET de LabsMobile en la següent url: https://www.labsmobile.com/ca/api-sms/versions-api/http-get

        
using System.Net;
using System.IO;

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add ("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xx");
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx");
client.QueryString.Add("msisdn", "xxxx");
client.QueryString.Add("message", "This is an example message");
string baseurl ="http://api.labsmobile.com/get/send.php";
Stream data = client.OpenRead(baseurl);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();

Consulta de crèdits - HTTP/GET

        
using System.Net;
using System.IO;

WebClient client = new WebClient();
client.Headers.Add ("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705;)");
client.QueryString.Add("username", "xx@xx.xx");
client.QueryString.Add("password", "xxxxxxxx");
string baseurl ="http://api.labsmobile.com/get/balance.php";
Stream data = client.OpenRead(baseurl);
StreamReader reader = new StreamReader(data);
string s = reader.ReadToEnd();
data.Close();
reader.Close();

Enviar missatges - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.SendSMS(
  "priv00x",
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx",
  "<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <sms>
    <recipient>
      <msisdn>34609827393</msisdn>
    </recipient>
    <message><![CDATA[This is an example message]]></message>
  </sms>")

Consulta de crèdits - WebService

Dins de l'entorn de programació VisualStudio.net en l'apartat Solution Explorer feu clic a Add Service Reference.A la finestra emergent copiar la url següent: http://api.labsmobile.com/ws/services/LabsMobileWsdl.php?wsdl. Crear un nom per a la Namespace per exemple"LabsMobileAPI".

        
 string resultado = new Client.LabsMobileAPI.GetCredit(
  "xx@xx.xxx",
  "xxxxxxxx")
 • contact form support

  Registra't!

  Crea un compte d'usuari i envia missatges SMS en segons. Tindràs totes les funcionalitats i prestacions a una mateixa plataforma.

  Envia des de l'API i gestiona el teu compte amb la nostra aplicació online WebSMS.

  Crea un compte
 • Artichoke Dolls, eCommerce artesanal recomana LabsMobile

  Comunicació amb els clients d'un ecommerce: canvis d'estat i enviament de la comanda amb tracking de seguiment.

  Veure més opinions
 • dashboard aplicación online

  La màxima fiabilitat al millor preu

  A LabsMobile només oferim rutes directes de màxima fiabilitat i qualitat. Gaudeix de la nostra plataforma i de totes nostres serveis pel preu d'un SMS.

  Paga NOMÉS pels missatges enviats.

  Consulta les nostres tarifes
 • dashboard aplicación online

  Més info? Contacta amb nosaltres!

  El nostre departament tècnic compta amb professionals amb anys d'experiència i hem realitzat múltiples integracions.

  Et guiem i ajudem en tot el procés.

  Sol·licita suport tècnic
 • Crea un enviament SMS personalitzat

  Aquest tutorial explica com enviar missatges SMS a una base de dades de telèfons mòbils personalitzant el text del missatge amb variables.

  Ir al tutorial